Mi az igazság a polarizált fény-terápiáról?

Mi az igazság a POLARIZÁLT  FÉNY terápiáról?

 

Fenyő Márta ás munkacsoportja az 1980-as évek elején felfedezte,  hogy a lineárisan polarizált fénynek serkentő hatása a van az élő biológiai rendszerekre, gyógyító hatás  érhető el  a polarizált fénykezeléssel  olyan nehezen gyógyuló sebek, lábszárfekélyek esetében is, melyek  az elérhető többi  eljárásra semmiféle  gyógyulási hajlamot nem mutattak.

Ezt a felfedezést  Fenyő Márta még a 80-as évek elején  iparjogvédelmi úton megvédte, amennyiben  szabadalmi bejelentést  tett, melyben leírta azokat a lehetséges konstrukciós formákat, melyekkel  a polarizált fényt  kibocsátó  gyógyító lámpa  előállítható, és sebgyógyítási célokra  alkalmazható.

Állításainak  alátámasztására  az első szabadalmi bejelentésben leírta továbbá  azokat a kutatási eredményeket is,  amelyeket elért a  legelső, bizonyítási időszakban, melynek során  több száz  lábszárfekélyes beteget kezelt eredményesen  az első, erre a célra kifejlesztett polarizált fényforrással. A szabadalmi bejelentés tartalmazta azokat a forradalmian  új , tudományos eredményeket is, melyek a polarizált fény immunológiai serkentő hatását  támasztották alá,  és amelyek megerősítették e szabadalmi bejelenés abszolút újdonság jellegét.

Természetesen  leírta és fotódokumentációval  megerősítette  ebben a szabadalmi leírásban azt is, hogy először sikerült  egyszerű,  polikromatikus  (széles hullámhossztartományban sugárzó)  relatíve alacsony teljesítménysűrűségű  (50 mW/cm2) polarizált fénnyel  lábszárfekélyeket begyógyítani.

Szabadalmi bejelentését  a világ  további 25 országára  kiterjesztette, melyek mindegyikében nagyon szigorú és átfogó újdonság vizsgálatot végeztek, és ennek a hosszú és bonyolult folyamatnak a végén az összes országban,  beleértve Magyarországot is ez a találmány szabadalmi oltalmat nyert.

Az első, gyógyítási célokra kifejlesztett  polarizált fényt kibocsátó  lámpát Fenyő Márta  EVOLITE névre keresztelte  el.

A szabadalom adatai és címe:

 

„ Eljárás és berendezés sejttevékenységgel kapcsolatos biológiai folyamatok serkentésére, különös tekintettel a testfelületen található patológiás képletek, különösen sebek, fekélyek és egyéb hámsérülések gyógyulásának stimulálására”

 

Lajstromszám:186081

Bejelentés dátuma:1981.09.02.

(A találmány Magyarországon kívül még 25 országban kapott szabadalmi oltalmat)

Az első tudományos publikáció, melyben bizonyítást nyert, hogy az egyszerű, polikromtikus polarizált fénnyel  sikeresen lehet  nehezen, vagy egyáltalán nem gyógyuló sebeket kezelni Fenyő Márta  tollából jelent meg 1984-ben az alábbi címen:

„Theoretical and experimental basis of Biostimulation”

Itt érdemes említést tenni arról  a  folyamatról, miként is  jutott el a feltaláló  eddig a pontig, mert ennek tudománytörténeti jelentősége is van. Először megszületett az elmélet.

Akkoriban  Márta kezdeményezése alapján  hipotetikus  biofizikai  modellrendszert dolgoztak ki,  melynek alapján  kitűnően lehetett magyarázni a polarizált  fény  biológiai serkentő hatását.  Ennek lényege az volt, hogy a  sejtmembránnak létezik egy úgynevezett folyadékkristály modellje. A polarizált fény   e modell alapján kis változást  képes létrehozni  a  membrán szerkezetében,  az ennek során elindított  biokémiai folyamatok  a teljes szervezet szintjén  már  jól követhető  immunológiai és  egyéb  – Prof. Mester Endre által –  biostimulációnak  nevezett  jelenségeket indukálhatnak. Ebben az elméleti  munkában jelentős szerepe volt Kertész Ivánnak, aki lézerfizikus lévén nagy szakértője volt  a folyadékkristályok természetének szilárdtestfizikai  szempontból, valamint  Báthory György biofizikusnak,  aki biológiai, élettani szempontból , a sejtmembránok  folyadékkristály modelljének volt nagy ismerője.  Ennek a közös   kutató munkának az  eredményeképpen született meg  az első olyan elméleti jellegű  publikáció  1982 februárjában,  amely a  lézer fény polarizált voltával magyarázza  a biostimulációt, valamint  a gyógyító hatást. ( Kertész, Fenyő, Mester, Báthory : Hypothetical physical model for laser biostimulation, 1982, OPTICS AND LASER TECHNOLOGY)

A folyamatnak ezen  a  pontján  született meg  az első polarizált  fényt kibocsátó gyógyító eszköz,  melynek  segítségével  Fenyő Márta  többszáz lábszárfekélyes  beteget kezelt kora reggeltől késő estig a Vas utcai Kórházban. „Heroikus, nagyon nehéz,  de mégis csodálatos időszak volt”  mondja Fenyő Márta  Ezzel a kezeléssorozattal  igyekezett azt alátámasztani, hogy  valóban elegendő és hatásos  – e  a lézer speciális fénye helyett az egyszerű polarizált fény.  Az eredmények nagyon meggyőzőek voltak,  a fekélyek gyönyörűen gyógyultak,  sőt  a Kórház labor  főorvosával Dr.  Tóth Nándorral  közösen végzett  kutatásai egyértelműen igazolták  a polarizált fény immunológiai serkentő hatását is.  A polarizált  fény konkrét, gyógyításban történő felhasználásáról, azaz a sebgyógyító és immunológiai serkentő hatásáról a  már említett  legelső cikk   1984 augusztusában  került a tudományos világ látóterébe  Fenyő Márta tollából. (Fenyő: Theoretical and experimental basis of biostimulation  1984 OPTICS AND LASER TECHNOLOGY)

Az egyszerű  polarizált fény  hatásosságának igazolását követték Fenyő Márta életében a fejlesztési munka és a szabadalmaztatás  igen  nehéz évei. Szintén történelmi jelentősége van annak a ténynek, hogy Magyarországon kívül további   25 országban sikerült szabadalmi oltalmat  nyerni  egy biológiai jelenség,  azaz a polarizált fény  élő rendszerekre  gyakorolt  serkentő,  gyógyító  hatása, valamint  az ezt megvalósító eszköz esetében.

1980 és 1985 között az összes országban megszületett a szabadalmi oltalom.

Egy találmány alapvetően csak akkor tud jól  hasznosulni, akár

licenceladás, akár gyártmány formájában, ha nagyon erős, igazán  jó védelmet  biztosító szabadalmi oltalommal  rendelkezik. Nos, a  polarizált fényterápia ebből a szempontból is példaértékűen erős találmány volt.

Ezzel párhuzamosan a 80-as évek elején, akkori munkahelyén, a TUNGSRAM  KONVERTA Gyárában  kifejlesztette a bárki számára elérhető és otthon is használható Evolite – későbbi Bioptron – lámpát, mely azóta sokmillió ember számára hozott gyógyulást különféle betegségekben.

1986-ban  a Bioptron AG. nevezetű svájci cég megvette a  polarizált fényterápia licencét, azaz az egész világra szóló gyártási és értékesítési jogot. Ekkor keresztelték át  BIOPTRON-ra a gyógyító  lámpa nevét.

1986-ban  született meg F.M. fejében az a gondolat, hogy  a rosszindulatú betegségek  létrejötte nyilván összefüggésben áll a szervezet elégtelenül működő  immunitásával.  Korábbi  vizsgálatai alapján, látván, hogy a polarizált fény segít a természetes védekező mechanizmusok mobilizálásában, fanatikus  hittel és akarattal  indult el  kutatásaival azon az úton, hogy bebizonyítsa, az immunrendszer aktivizálása révén a polarizált  fény segíthet a daganatos betegségek leküzdésében.

Kutatói és fejlesztői tevékenysége során így jutott el Fenyő Márta addig a pontig, hogy kifejlesztette és  Használati Mintaoltalomként  levédette  a nagykiterjedésű  felületek, tehát akár a teljes emberi testfelület  polarizált fénykezelésére is alkalmas találmányt  2004-ben az alábbi címen:

Világítótest lineárisan polarizált fény előállítására és adott célfelületre irányítására

Lajstromszám: 2874U

Bejelentés dátuma: 2004.07.08.(használati mintaoltalom megadásának időpontja: 2005.03.29.)

E  találmányban leírt fénykibocsátó rendszer került beépítésre  a  2008- ban kifejlesztett , a teljes emberi testfelület polarizált fénykezelését is lehetővé tevő  SENSOLITE Fényágyba.

A történet részleteiről, folytatásáról, a feltaláló küzdelmeiről számos interjú, cikk, könyvfejezet   található meg  Fenyő Márta honlapján,  ebben a  részben  az igazságot szeretné elmondani a feltaláló a különféle Bioptron  lámpa utánzatokról, hamisítványokról, valamint  a Sensolite fénykibocsátó rendszerét, tehát  Fenyő Márta  2004-ben bejelentett  találmányát felhasználó különféle eszközökről.

BIOPTRON lámpa utánzatok

„Nagyon sokan, átlagosan naponta tízen keresnek meg engem telefonon,         e-mailben, levélben, hogy nekem, mint a polarizált fényterápia feltalálójának, a témában autentikusnak és hitelesnek számító személynek, mi a véleményem a különféle olyan eszközökről, melyeket úgy  hirdetnek, mint Fenyő Márta  találmányát, polarizált fényt kibocsátó gyógyító  fényforrást.

Ezeknek az érdeklődőknek itt és most megkísérlek univerzális választ adni.

Az 1980 és 1985 között  benyújtott és oltalmat nyert szabadalmaim  2000 és 2005 között lejártak. Minden ember számára nyilvánvalóvá vált, hogy a ZEPTER,  nevezetű multinacionális cég a szabadalom érvényességének 20 esztendeje alatt  óriási profitot tett zsebre a Bioptron lámpák értékesítése által.

Sok kisebb  cég szeretett volna hasonló bevételre szert tenni, ezért a szabadalom lejárta után  elkezdtek a  Bioptron lámpához hasonló, különböző nevek alatt  futó  fényforrásokat piacra dobni.

A kérdésre, hogy ezek vajon hatékonyak-e és mennyire azok, a következőket tudom mondani:

Egy gyógyító lámpaként meghirdetett eszköz, kizárólag akkor hatékony, és nincs károsító mellékhatása, ha  a fénye

– garantáltan, valóban polarizált
– teljesítménysűrűsége 50 mW/cm2  és 100 mW/cm2  közé esik
– amennyiben az előírt kezelési idő mellett a kezelt felület megkapja a minimálisan szükséges 4 J/cm2 energiát
– amennyiben az emittált fény tartalmazza legalább a 400nm és 850 nm  közötti hullámhossztartományt
– nem tartalmaz hullámhosszakat a  400 nm – nél rövidebb  UV (ultraibolya),  és a 2000 nm–nél hosszabb IR (infravörös) hullámhossztartományokban.

 

A teljesség igénye nélkül felsorolnék néhány olyan gyártmányt, melyekről hallottam már, de semmi közöm nincs a fényforrások

– kifejlesztéséhez,
– marketingjéhez,
– indikációs területeinek összeállításához
– értékesítésükből származó jövedelemből természetesen nem részesülök

 

A szakmai hivatkozásuk Fenyő Mártára onnan ered,  hogy  a „polarizált fényterápia” felfedezése és az alap találmány valóban  az én nevemhez kötődik,  és amennyiben valóban polarizált fénye van az eszköznek, ezt nem tudom és nem is akarom megtagadni. De még egyszer kihangsúlyoznám, hogy ezeknek  az eszközöknek a kifejlesztéséhez, piacra viteléhez semmi közöm nincsen. Nem tudom, hogy mennyiben elégítik ki az általam fentebb felsorolt kritériumokat.

Többen közülük változtatás nélkül  CtrlC – CtrlV technikával  kimásolták az általam  sok éves munkával  összegyűjtött kutatási eredményeket és természetesen a megkérdezésem és engedélyem nélkül  szó szerint hozzámásolták az információs anyagukhoz.

Eszközök nevei a teljesség igénye nélkül: Activelight, Biolight, Nature light, Polarisol

EGYÉB HAMIS ÁLLÍTÁSOK A POLARIZÁLT FÉNY TERÁPIÁVAL kapcsolatban:

Sokszor keresnek meg emberek olyan típusú kérdéssel, hogy az ügynökök rábeszélték őket arra, hogy vásároljanak meg egy  gyógyító hatású lámpát az ő speciális problémájukra, megveszik a drága készüléket, majd nem tapasztalják meg a várt hatást,  a probléma  javulását, vagy a gyógyulást. Tőlem várják a választ arra, hogy az ő betegségüket vajon tényleg  gyógyítja-e a polarizált fényterápia, vagy becsapták őket?

Az alábbiakban összegyűjtöttem néhányat a rendszeresen  előforduló hamis, hazug állításokról.

1. Nem igaz az az állítás, hogy a polarizált fény gyógyítja  a bütyköt, kalapácsujjat, súlyos gerinc sérvet, csontos és ízületi kopásokat.

Az igazság az, hogy a hosszú évek során kialakult csontokat, ízületeket érintő deformitások, kopások a polarizált fénnyel nem gyógyíthatók.

Ezeket visszaépíteni nem lehet.

Amit enyhíteni tudunk a polarizált fényterápiával az a fellépő fájdalomérzet, gyulladásos állapot. Természetesen például a gerincproblémák esetében ez is jelentős megkönnyebbülést hozhat, hiszen a kompenzáció miatt túlterhelt, fájdalmas izomzatot lazítani tudjuk, ez javulást eredményezhet a fájdalom és a mozgáskorlátozottság terén. Ha könnyebben tud mozogni a páciens, akkor több vér, több oxigén jut a fájó, deformált csontokhoz, ízületekhez és ez tovább segíthet a tünetek enyhítésében, de nem a deformitás gyógyulásában, vagy megszűntetésében.

2. Nem igaz az az állítás, hogy minél nagyobb felületet világít meg a gyógyító lámpa, annál nagyobb a polarizált fény behatolási mélysége.

Az igazság az, hogy nem a megvilágított felület méretétől függ a behatolási mélység, hanem a megvilágító fény hullámhosszától. Ha a  kicsi és a nagy  lámpába ugyanazt a típusú fényforrást építették be, például halogén izzót, akkor bizony a két  lámpa fényének behatolási mélysége egy és ugyanaz.

3. Nem igaz az az állítás, hogy a polarizált fény akár 7 cm mélyre is behatol a bőr felszíne alá.

Az igazság az, hogy a legmélyebbre behatoló    850 nm  körüli közeli  IR (infravörös) hullámhossz  maximális behatolási mélysége 1 cm.